arany_osz_nyugdijas_otthon_balatonfoldvar
arany_osz_nyugdijas_otthon_balatonfoldvar
arany_osz_nyugdijas_otthon_balatonfoldvar
arany_osz_nyugdijas_otthon_balatonfoldvar
arany_osz_nyugdijas_otthon_balatonfoldvar

Házirend

Letöltés Word formátumban 321324_letoltes_icon.jpg

HÁZIREND


1. Új lakó fogadása
2. Behozható személyes használati tárgyak
3. Ruha, textília-ellátás
4. Tisztasági szerek
5. Egészségügyi ellátás
6. Gondozás, rehabilitáció, foglalkoztatás
7. Étkezés
8. Az otthon napirendje
9. Érték és vagyonmegőrzés
10. Az alapfeladatot meghaladó szolgáltatás
11. Magatartási és együttélési szabályok
12. Berendezések használata
13. Az otthonból távozás, visszatérés
14. Panaszjog gyakorlása
15. Intézményi jogviszony megszűnése
16. Az elhunytakkal kapcsolatos teendők
17. Az egyszeri hozzájárulás visszafizetése


Az Arany Ősz Nyugdíjas Otthon Kft folyamatosan működő, bentlakásos intézmény. A nyugalom, a biztonság és a zavartalan működtetés érdekében az otthon lakói és dolgozói jelen házirendben meghatározott rend szerint élnek, illetve dolgoznak.

1. Új lakó fogadása, elhelyezése:

Az otthon új lakóját a főnővér vagy a szociális-mentálhigiénés munkatárs fogadja, akik gondoskodnak a lakó elhelyezéséről, bemutatásáról, egyben segítséget nyújtanak az otthon és a házirend megismeréséhez. Az intézményi jogviszonyt az igazgató és az ellátott külön írásos
megállapodásban rögzíti, a szükséges tájékoztatásokkal együtt.

2. Behozható személves használatú tárgyak:
Az intézménybe behozható és be nem hozható személyes tárgyak köre

Az otthonba behozható személyes használatú tárgyak

Az intézmény az ellátást igénybevevők részére az adott körülmények figyelembevételével, előzetes megbeszélés alapján lehetőséget biztosít saját tulajdonú használati tárgyak behozatalára.

Az otthonba hozható, kizárólag jó állapotú személyes tárgyak köre:
- személyes ruházat és lábbeli (lehetőleg 2 váltás),
- szezonnak megfelelő felsőruházat (kardigán, 3 váltás fehérnemű, törölköző, köntös,
- pizsama, papucs.)
- paplan, párna kispárna igény szerint,.
- tisztálkodási szerek, eszközök
- kisebb eszközök (evőeszköz, pohár, csésze, kistányér)
- személyes használati tárgyak (óra, fényképezőgép, fényképek, faliképek, dísztárgyak)
- szoba díszítésére cserepes virágok
- szükség szerint: 1 db rokkant kocsi, tolókocsi járókeret

Igazgató engedélyével:
- megfelelő érintésvédelemmel rendelkező háztartási készülékek (televízió, rádió)
- egyéni különleges, szokástól eltérő nagy értékű személyes holmik.
Az engedéllyel behozott elektromos készülékeket üzembe helyezés (használat előtt) érintésvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

A személyes használati tárgyakat megfelelő jellel (névvel) szükséges ellátni és egyéni nyilvántartó lapra fel kell jegyezni. Leltárilag az intézményi vagyontárgyaktól elkülönítetten kezeljük.
Az intézménybe saját használatra behozott felszerelési tárgyak javításáról, karbantartásáról a lakó gondoskodik.
a) alsó-, felsőruházat,
b) lábbelik, (papucs, cipő, stb.)
c) elektromos készülékek (rádió, tv, DVD, számítógép, magnó) - előzetes kérelem alapján, elektromos vizsgálatot követően megadott engedéllyel
d) gyógyászati segédeszközök,
e) egyéb személyes tárgyak (fényképek, emléktárgyak, ékszerek, evőeszköz, tisztálkodó szerek, terítő, szalvéta, zsebkendő, konyharuha, kép, váza stb.).
f) személygépkocsi, kerékpár - fedett és zárt elhelyezésére lehetőség nincsen. Zárral, lakattal történő ellátása a tulajdonos feladata. Rongálás, eltulajdonítás esetén kártérítési felelősséget az intézmény nem tud vállalni.

Kérünk minden lakót, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat.

Az intézménybe be nem hozható veszélyeztető tárgyak köre
Az intézmény területére nem hozhatók be olyan tárgyak, eszközök, amelyek veszélyt jelenthetnek a lakóra, a társaira és a dolgozókra vonatkozóan (pl. 8 cm pengehosszúságot meghaladó szúró- és vágóeszköz, lőfegyver, gázspray).
nem szaküzletben vásárolt elektromos készülékek (pl.: égősorok), szúró - vágó eszközök, önmaguk vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat!

Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy az intézmény bármely lakója veszélyeztető tárgyat tart magánál, azonnal köteles azt jelenteni az intézmény vezetőjének.

A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de teljes felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért elsősorban tulajdonosuk felel!

A lakók beköltözéskor ruhát, cipőt, textíliát, rádiót, magnetofont, lemezjátszót, más személyes holmit hozhatnak magukkal. Előzetes megbeszélés alapján esetenként - a használt szoba méretétől függően - mód van saját televízió, hűtőszekrény, bútor behozatalára is.

3. Ruha, textília-ellátás, tisztítás, javítás:

Beköltözéskor a lakók valamennyi ruháját jelzéssel kell ellátni. A jelzések elkészítésében az otthon - szükség esetén - segítséget nyújt. Textíliát,(ágyneműt) az otthon minden lakónak biztosit.
A ruházat és textília mosásáról, tisztításáról az otthon gondoskodik.
Minden nap, 9-12 óra között lehet az összegyűjtött szennyes ruhát mosatásba, tisztításba adni. A szennyes ruha összegyűjtéséről a műszakos nővér gondoskodik. Minden nap kiosztásra kerül a tiszta ruha. Az ágynemű cseréjére általában hetente kerül sor, de szükség esetén, akár minden nap is mosásba lehet adni. Az otthon a lakók által használt ruhákat és textíliákat - a tisztítással egyidejűleg - folyamatosan javítja.

4. Tisztasági szerek:

Tisztálkodási szerekről mindenki saját maga gondoskodik.

5. Egészségügyi ellátás: Háziorvosi ellátás:

Az intézmény minden lakója részére biztosított az egészségügyi ellátás.
Az intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi szűréseket, a gyógyszerrendelést, szükség szerint szakellátásra történő beutalást.

Rendelés heti két alkalommal történik az Orvosi szobában, illetve a lakószobákban, tiszteletben tartva az ellátott intimitás, emberi méltóság iránti igényét.
Rendelési időn kívül szakképzett ápoló dönt az ügyeletes orvos vagy mentő hívásának szükségességéről.
Az ellátottak egészségügyi problémáikat elsősorban a velük kapcsolatban lévő ápolónak jelezzék, aki a főnővérrel konzultálva vizsgálatra készíti elő.

Az otthon gondoskodik a lakók egészségügyi ellátásáról. Az intézmény orvosa valamennyi lakó egészségi állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén felírja a szükséges gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, melyek beszerzéséről az otthon gondoskodik.
Az intézmény orvosa szükség esetén megírja a szakorvosi és kórházi beutalókat, az ápoló személyzet a lakókat a vizsgálatokra és a kórházba elkíséri. Az ápoló személyzet a beteg lakókat ápolja, gondozza. A lakók az otthonban orvosi javaslatra fizioterápiás kezelésben is részesülhetnek.
Az otthon orvosának rendjét az orvosi-nővéri szoba ajtajára ki kell függeszteni

6. Lelki gondozás, rehabilitáció, foglalkoztatás:

Az otthon lakói egyénre szabott bánásmódban részesülnek, és lehetőség van arra, hogy egyéni és csoportos formában segítő beszélgetéseken vegyenek részt. Ehhez a szociális, mentálhigiénés és rehabilitációs csoport dolgozói nyújtanak segítséget. A rehabilitációs program keretében lakóink a rehabilitációs munkatárstól segítséget kapnak a beilleszkedéshez, képességeik jobb kihasználásához, fejlesztéséhez, önállóságuk mind teljesebb megőrzéséhez.
A foglalkoztatás keretében a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez az aktivitás megőrzéséhez kapnak lakóink segítséget elsősorban a foglalkoztatás szervezőtől.
.
Az intézmény minden gondozottja számára biztosítja a szabad vallásgyakorlatot, a hitélet kulturált feltételeit, a megfelelő helyiséget a hitélet közös gyakorlására.

7. Étkezés:

Az otthon lakóinak napi háromszori étkezést, biztosit. Az ebéd mindig meleg étel. Orvosi javaslatra diétás étkezésre is lehetőség van. Az élelmiszert a lakószobákban nem szabad tárolni.

Az étkezési időket be kell tartani.

Étkezési idő: Téli Nyári
Reggeli: 1/2 8 - 9 óráig 1/2 7 -8 óráig
Ebéd: 12 - 13.30 óráig 12 - 13 óráig
Vacsora: 17.30 - 18.30 óráig 17 - 18 óráig


8. Az otthon napirendje:

1. Felkelés rendje:
Az intézményben a fennjáró lakók számára az ébredés, felkelési és felkészülési idő egyéni igény szerint lehetséges úgy, hogy a lakók vegyék figyelembe: a korai keléssel társaik nyugalmát ne zavarják, és a reggelit időben fogyasszák el.

2. Lefekvés ideje:
Kinek - kinek igénye szerint. A korábban fekvők nyugalma érdekében azok a lakók, akik később fekszenek le, ágyukat készítsék elő.
A mennyezetvilágítást a szobákban legkésőbb 21 órakor meg kell szüntetni.
Lakószobákban az olvasólámpa, a televízió, rádió a szobatársakkal való megállapodás szerint használható (21 órától csökkentett hangerővel), de legfeljebb 22 óráig.
Rádió, televízió a közös helyiségekben (társalgóban) - érdeklődés esetén - maximum 21 óráig üzemeltethető.


3. Kapuzárás: március 1-től szeptember 30-ig 18 óra
október 1-től február 28/vagy 29 16 óra 30 perc
4. Kimenő megfelelő egészségi állapotú, aktív lakók részére:
Hétfő - Vasárnap 8 óra 30 perc - kapuzárásig
Indokolt esetben egyéni kérés alapján a szabályzattól eltérő távollét engedélyezhető. (pl.: Mise, Piaci bevásárlás)

Az egyéni kimenő olyan esetekben korlátozható, amikor az ellátott magatartásával másokat megbotránkoztat, illetve önmaga vagy mások testi épségét veszélyezteti.

Rendkívüli esetben, lakóink védelmének érdekében, az intézmény igazgatója, elrendelheti a kapuzárást. Pl., hőségriadó, csúszós út.

5. Látogatók fogadása
A lakók a hét minden napján 9 - 18 óráig fogadhatják hozzátartozóikat.
18 óra után az intézményben látogató a személyzet engedélyével tartózkodhat.
(vonatkozik a lakótársak látogatására is.)
Gyógyszert, alkoholt a látogató (hozzátartozó) nem adhat a lakóknak.

5. Csendes pihenő:
Ideje általában 13 óra 30 perc - 14 óra 30 perc között van. A délutáni csendkúra ideje alatt a pihenni vágyók nyugalmának biztosítása érdekében lehetőleg a lakószobán kívül a társalgóban fogadják a lakók a látogatókat.

6. Telefon:
Intézményünk telefonszáma: Arany Ősz I: 06/ 84 340 - 139
Arany Ősz II: 06/84 340 - 437
Naponta 8 órától - 19 óráig a nővérszoba telefonjain hívhatók a lakók, időszakban hívhatják Hordozható telefon áll rendelkezésre.
A mobiltelefon használatát, a dolgozók segítik.

7. Értesítés:
Az otthon értesíti a lakó által megjelölt hozzátartozókat az ellátott állapotáról, annak lényeges változásáról, egészségügyi intézménybe utalásról.

8. Szabadságra távozás feltételei:
Megfelelő fogadó háttér (lakás, család)
Gondnokság alatt álló, vagy beteg személy esetén a meghívás, sz. sz. kíséret, egészségi alkalmasság.
A feltételek megléte esetén a távolmaradást az intézmény vezetőjének, a főnővérnek vagy a műszakos ápolónak előre, legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően kell jelenteni.
Szabadság igénybevétele esetén az intézményvezető ápoló, gyógyszeres nővér, ápolónő felvilágosítást ad a lakó által szedett gyógyszerekről.

Lakó- és betegszobák általános rendje

Tisztaság:

A tisztálkodásra vonatkozó szabályok betartása közösségi érdek. Kérjük minden lakó törekedjen arra, hogy az intézmény rendjét, tisztaságát megőrizze.
A fekvőbetegek napi tisztálkodása az ápolónők kötelessége.
A hajmosás, körömvágás, borotválkozás az ápolók, gondozók feladata.
A lakószobák tisztaságát a takarító nők és az ápoló személyzet biztosítja. Lakóink egészségi állapotától függően a közvetlen környezetük rendben tartása (ágy, éjjeliszekrény, polc, ruhás szekrényük) nem csak önállóságuk megtartása érdekében fontos, hanem bizalmi kérdés is. A lakószobák takarítása idején nem megengedett a járkálás, balesetveszély elkerülése végett!
A takarítást nyitott ablak mellett kell végezni.
A reggeli friss ébredés, illetve az esti nyugodt alvás érdekében a lakószobákat 5 - 10 percig szellőztessék.

Fennjáró lakók fürdésénél, mosakodásánál - szükség szerint - a beosztott ápolónő a szükséghez mérten segítséget nyújt.

- minden lakónak saját maga és lakótársai érdekében vigyáznia kell a rendre, tisztaságra, erejéhez mérten köteles a saját szobájában és környezetében tisztaságot tartani, abban tevékenyen részt venni,
- az éjjeli szekrényben tisztálkodási eszközök és egyéb személyes tárgyak tarthatók,
- a lakószobákban romlandó élelmiszert kizárólag csak hűtőszekrényben lehet tárolni, száraz árút (pl.: kekszet) fedett dobozban kell tartani.
A szobákban élelmiszereket tárolni szigorúan tilos!
- a lakó- és betegszobák rendjének ellenőrzésekor, kérjük, működjön együtt a beosztott dolgozóval (szekrények, polcok stb.),
- a lakószobák bezárásakor nem szabad a kulcsot a zárban hagyni, a bent felejtett kulcsot a vezetőnek ápolónak át kell adni, az erről készült jegyzőkönyvet az igazgatóhoz el kell juttatni.
. - A kóbor állatok etetése és befogadása intézményünkben nem megengedett
.
Élvezeti cikkek:

Kávéfogyasztás: Az ellátottak egészségi állapotának megóvása érdekében, továbbá balesetvédelem és tűzrendészeti előírások miatt a kávéfőzés a lakószobákban nem megengedett!
Minden délelőtt kávét, aki kér, minden esetben kap.

Dohányzás: A lakószobákban a dohányzás TILOS! Kérjük, hogy az intézményen belül csak a dohányzásra kijelölt helyen dohányozzék, ott is ügyeljen a berendezési tárgyak épségére, és a tisztaságra, valamint nem dohányzó lakótársai egészségének megóvásra. Az udvaron csak a kijelölt dohányzóhelyen szabad dohányozni.

Kérjük, hogy csak az erre a célra kijelölt, és táblával megjelölt helyeken dohányozzanak, vegyék figyelembe a nemdohányzó lakótársaik igényeit.

Tűzrendészeti és balesetvédelmi okokból a lakószobákban, fürdőszobákban folyosókon a dohányzás SZIGORÚAN TILOS!

Kijelölt hely:
I. Bejárat előtt

Szeszesital fogyasztás: Az intézményben nem megengedett, intézményen kívül is csak korlátozott mértékben fogyasztható. Az alkoholfogyasztást azonban saját érdekükben minden olyan esetben kerüljék, ha azt egészségi állapotuk, illetve a szedett gyógyszerek indokolják. Tartózkodni kell az olyan mértékű alkoholfogyasztástól, amely az együttélés alapvető
szabályait sérti, illetve a lakók nyugalmát zavarja.

A túlzott alkoholfogyasztás, az ebből eredő rendbontás, megbotránkoztató magatartás a Házirend megsértése súlyos esetének minősül, mely többszöri előfordulás esetén az intézményi jogviszony megszűnését vonja maga után.

9. Érték - és vagyonmegőrzés, készpénzkezelés:

Az otthon a lakószobákban elhelyezett értékekért nem tud felelősséget vállalni. Az értékeket és vagyontárgyakat megőrzésre, az osztály-vezetőápolónak lehet leadni, az átvételről a lakók elismervényt kapnak. Az elismervényen tételesen fel kell sorolni az átadott értékeket, illetve vagyontárgyakat és két tanúval is alá kell íratni.
A lakó vagy törvényes képviselője, illetve a lakó meghatalmazottja költőpénzének kezelésére meghatalmazást adhat.
Az intézményi térítési díjat az Arany Ősz Nyugdíjas Otthon Nonprofit Kft, hatályos rendelete alapján állapítják meg, összhangban a szociális törvénnyel és végrehajtási rendeleteivel.

10.) Az alapfeladatot meghaladó szolgáltatások:

A lakók kényelme érdekében az otthon igyekszik az alapfeladatát meghaladó szolgáltatásokat
is térítésmentesen biztosítani,( borotválás, hajvágás és körömvágás)

11. Együttélési és magatartási szabályok, kapcsolattartás módja:

Az otthon dolgozói a lakókkal tiszteletteljes, udvarias és barátságos magatartást kell, tanúsítsanak. A lakóktól, vagy hozzátartozóiktól munkájukért ellenszolgáltatást nem fogadhatnak el, a lakókkal adás-vételiszerződést nem köthetnek.
A lakók és a dolgozók együttesen arra törekszenek, hogy az otthon légköre kellemes, barátságos legyen. Ennek megteremtéséhez a lakók és a hozzátartozók is segítséget nyújtanak azzal, hogy egymással és a dolgozókkal, tisztelettel bánnak, udvariasságot és megértést tanúsítanak.
Az otthon lakói kéréseikkel, problémáikkal elsősorban az őket közvetlenül ellátó ápolónőkhöz, gondozónőkhöz, munkatársakhoz fordulhatnak, de megkereshetik az otthon bármelyik vezetőjét is. Az otthon valamennyi dolgozója köteles a hozzá forduló lakónak segítséget nyújtani, részére a szükséges tájékoztatást megadni, öt ahhoz a dolgozóhoz irányítani, akitől problémája megoldásához érdemi segítséget kaphat.
Az otthonban dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. Alkoholt az otthon területére behozni csak korlátozott mértékben szabad. A behozott italokat az ügyeletes vezető ápolónőnek meg kell mutatni. Italt fogyasztani az otthonban csak olyan mértékben szabad, hogy az ittasságot ne okozzon. Az ittasság és az ittas állapotban történő rendzavarás a házirend, súlyos megsértésének minősül.
A lakók a közös helyiségeket, lakószobákat, szórakoztató eszközöket úgy használhatják, hogy azzal mások nyugalmát ne zavarják, 22 óra után a tv-t, rádiót le kell halkítani, beszélgetni, közlekedni csak csendesen szabad. A lakók ügyelnek az otthon rendjére és tisztaságára, a közösen használt helyiségeket használat után rendben és tisztán kell hagyni.
A lakók hozzátartozóikkal és másokkal igényeik szerint tarthatnak kapcsolatot.


Az egymás közötti és a hozzátartozókkal való kapcsolattartás

A lakók hozzátartozóikkal és másokkal igényeik szerint tarthatnak kapcsolatot, látogatót csak látogatási időben fogadhatnak.
Segíteni az egymás közötti kapcsolatok kialakulását és ápolását.
A látogatási idő - az étkezési idők kivételével - naponta 9 - 18 óráig tart.


12. A berendezések és használati tárgyak használatának módja:

Az otthon tulajdonában lévő tárgyakat, berendezéseket a lakók rendeltetésüknek megfelelően használják, azokat elidegeníteni, megrongálni nem szabad. A lakók a szándékosan okozott kárt kötelesek megtéríteni.

13. Az otthonból való távozás és visszatérés:

A lakók az otthont - az étkezési időpontokat is figyelembe véve - 7 - 20 óráig a távozás hagyhatják el. Az otthon dolgozói köszönettel veszik, ha a lakók távozásukat és visszaérkezésüket minden alkalommal bejelentik.
Az otthon lakóinak tartós távolléte évente 2 hónap lehet. A távollét igénybevételét a lakók engedélyeztetik.
A távollétet 1- 7 nap között az otthon főnővére, 8-30 nap között és 30 nap fölött az otthon igazgatója számára kell előzetesen jelezni.
A távollét megkezdését és a visszaérkezést a lakók bejelentik a műszakos ápolónak.

A lakók személyes szabadsága nincs korlátozva, azonban távollét nem engedélyezhető, ha azt a kezelőorvos nem javasolja a lakó önmagát vagy másokat veszélyeztető egészségi állapota miatt.

Az intézményből való eltávozást és visszaérkezést a szolgálatban lévő ápolónak be kell jelenteni. Bejelentés nélkül senki sem távozhat az intézményből! Az otthonból történő távozáskor a lakó által elvitt, az intézmény tulajdonát képező ingóságokról bejelentést a szolgálatban lévő ápolónak kell tennie, aki azt rögzíti az átadó füzetben. Visszaérkezéskor hasonlóképpen jelezni és bemutatni kell a visszahozott holmikat. A visszaérkezés olyan időpontban történjen, hogy az a többiek nyugalmát ne zavarja.

A távollét kimenőnek minősül, ha egy napon belüli időtartamú, s a nap folyamán a lakó legalább egy étkezést igénybe vesz. A kimenő idejére teljes összegű személyi térítési díjat kell fizetni. Erre az időre az intézmény a szükséges gyógyszereket biztosítja.

A lakók a szobájukban elhelyezett telefonkészülék segítségével, illetve mobiltelefonnal a nap bármely szakában 0-24 óráig szabadon telefonálhatnak.

14. A panaszjog gyakorlása:
A lakók érdekvédelme

Az intézményvezető biztosítja a lakók érdekvédelmét. Gondoskodik az intézményen belül az alkotmányos jogok és a Sz T-ben, meghatározott ellátotti jogok érvényesüléséről, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját segítő, humanizált környezet kialakításáról.

A lakók jogainak érvényesülése érdekében különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
- Az ellátás során figyelemmel kell lenni, hogy a biztosított szolgáltatást olyan módon nyújtsák, hogy az ellátást, igénybevevőket megillető alkotmányos jogok és a szociális törvényben meghatározott ellátotti jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására sor kerüljön.
- Az ellátásban részesülő jogosult a szociális helyzetére és mentális állapotára tekintettel a teljes körű ellátásra és az egyéni szükséglet alapján az egyéni ellátás biztosítására.
- Hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátottat, az bármilyen okból TILOS.
- Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a SZT-ben, illetve a SZT felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
- Joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismerésére
- Az ellátásban részesülőt megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.
- Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat személyes tulajdonát képező tárgyai, illetve mindennapi használatai tárgyai használatában, amelyek az előgondozás során megbeszélésre és egyeztetésre kerültek (kivéve az intézménybe be nem hozható veszélyeztető tárgyak körét).
- Az intézményben gondoskodni kell az intézménybe bevitt vagyontárgyak, személyes tárgyak és értékek megfelelő és biztonságos elhelyezéséről. -
Az ellátásban részesülő személynek joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, figyelembe véve a saját és társai nyugalmát, biztonságát, de ez nem zavarhatja a biztonságos gondozási feltételeket.
- Minden ellátásban részesülő személynek joga van a családi kapcsolatainak ápolására, fenntartására, rokonai látogatóinak fogadására, más személy ellátása, vagy zavarása nélkül az intézmény látogatási rendjének betartása mellett.
- Az intézményben élőknek joga van az egészségi állapotukkal kapcsolatos információk megismerésére. A tájékoztatás az orvos hatásköre.

Az otthonban a lakók jog-és érdekvédelme érdekében Érdekképviseleti Fórum működik. A lakó, vagy hozzátartozója, valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet írásbeli, vagy szóbeli panaszt tehet az otthon igazgatójánál, az Érdekképviseleti Fórumnál, és az ellátott jogi képviselőnél. (a továbbiakban a panasz kivizsgálására jogosult).
Panaszt tenni bármely sérelmesnek ítélt körülmény miatt lehet, így főleg az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá, az otthon dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén, vagy az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül írásban értesíteni a panasztevőt a kivizsgálás eredményéről. Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem intézkedik, panaszával a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Közigazgatási, Szociális és Gyámhivatali Főosztályához (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.) fordulhat.

Az érdekvédelem biztosításának módja

Az ellátásban részesülők (törvényes képviselőik) és hozzátartozóik a mindennapos ellátásban jelentkező problémák vonatkozásában ápolással, egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban a vezető ápolóhoz, fordulhatnak. Panaszukat írásban is benyújthatják az intézmény vezetőjéhez címezve. A panaszok kivizsgálása az igazgató illetve az általa megbízott személy feladata. Az írásbeli panaszokra az igazgató írásban köteles válaszolni.

15. Az intézményi jogviszony megszűnése:

Az intézményi jogviszony felmondási ideje a megállapodásban is rögzített 1 hónap. A lakó intézményi jogviszonya a lakó vagy a hozzátartozó ez irányú bejelentését követő 1 hónapon belül szűnik meg. Más intézménybe történő áthelyezéskor az intézményi jogviszony az átköltözés napján szűnik meg.
Ha a lakó házirendet súlyosan megsérti, antiszociális viselkedésével az otthon nyugalmát behatóan zavarja, úgy az intézményvezető és az igazgató intézményi jogviszonyt, azonnali hatállyal megszüntetheti.

16. Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők:

Az intézményben elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását, szolgálatos, műszakos nővér végzi el.
Ennek keretében kell gondoskodni az elhunyt
a. elkülönítéséről,
b. végtisztességre való felkészítéséről,
c. a törvényes képviselő, valamint a közeli hozzátartozók értesítéséről,
d. ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint a hagyatéki végzést követően a hozzátartozóknak történő átadásáról.
Az elhunyt ingóságairól a halál beálltát követően azonnal jegyzéket készít a haláleset időpontjában műszakot vezető dolgozó.
A közeli hozzátartozó értesítéséről legkésőbb a halálesetet követő reggelen kell gondoskodni.
Az eltemettetés megszervezéséről a hozzátartozók gondoskodnak.
Az intézmény vezetője - amennyiben nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről - az elhunyt személy köztemetésének elrendelése iránt intézkedik a haláleset szerint illetékes települési önkormányzat

17.házirend

A házirend az otthon Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi, elkészítéskor a lakók és a dolgozók képviselőinek véleményét az otthon vezetője figyelembe vette. A házirend mellett ki kell függeszteni az Érdekképviseleti Fórum tagjainak névsorát, és az ellátott jogi képviselő látogatási időpontját is. Az otthon vezetői a házirenddel kapcsolatos minden észrevételt köszönettel fogadnak.


Tájékoztatási kötelezettség
Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartása


A hozzátartozó és a látogató, gondozásra vonatkozó utasításokat nem adhat a szolgálatot teljesítő ápolóknak, mivel a gondozás intézményi protokollok alapján történik.
Bárminemű panasszal az igazgatóhoz kell fordulni.

Az intézmény köteles gondoskodni a lakó és a hozzátartozói közötti személyes kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeiről.
A csendes pihenő és az étkezések idejét kivéve lakóink hozzátartozóikat a szobatársak beleegyezésével szobájukban, vagy a közösségi helységekben fogadhatják.
Kérjük a látogatókat, hogy fekvőbeteg látogatása előtt keressék meg a szolgálatban lévő ápolót-gondozót.
Látogatók, csak az erre a célra kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak az udvaron.
A látogatók az intézmény dolgozóinak kérésére kötelesek elhagyni a lakószobát, ha ott orvosi vizsgálat vagy gondozási, ápolási tevékenység folyik.
A látogatók részére előzetes megrendelés alapján étkezést tudunk biztosítani, az érvényes vendégebéd díjszabása alapján. A befizetés a pénztárban történik.
Amennyiben a látogató a közösséget súlyosan megzavarja, a szolgálatban lévő ápoló felszólítására köteles elhagyni az intézményt. Ittas személy kerülje a látogatást, magatartásával ne zavarja a lakók nyugalmát. A szolgálatban lévő haladéktalanul köteles jelenteni a zavaró eseményt az intézményvezetőnek, vagy helyettesének, intézkedését az átadófüzetben rögzíteni.
A látogatókat is kérjük az együttélés alapvető szabályainak betartására és arra, hogy alkalmazkodjanak az intézmény napirendjéhez.
A látogatás rendjét szándékosan és súlyosan megsértő személlyel szemben az intézményvezető intézkedést tehet, melyben korlátozhatja a látogatás idejét és helyét.

Az intézmény vezetője, orvosa, vagy a vezető ápoló köteles tájékoztatni, legkésőbb 8 órán belül a lakót és értesíteni az általa megjelölt hozzátartozóját:
- az egészségi állapotban bekövetkező jelentős változásról,
- egészségügyi intézménybe való beutalásról,
- az intézményi ellátásban felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről,
- a lakó áthelyezésének kezdeményezéséről, illetőleg kérelmezéséről,
- a díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében kezdeményezett intézkedésről.

Adatkezelés, adatvédelem

Az otthonban élőkről az intézmény köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás tartalmazza:
- az alapvető személyazonosító adatokat,
- az állampolgárságot, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállást,
- az utolsó lakó-, illetve tartózkodási helyet,
- a tartásra köteles személy alapvető személyazonosító adatait,
- az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
- az intézményi ellátás megállapítására, megváltoztatásra és megszüntetésre vonatkozó döntést,
- az intézményi ellátásra való jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges adatokat,
- az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
- a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, és az elévülésre vonatkozó adatokat
- az igénybevevő Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ-számát)
- a SZT 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot.

A lakó egészségügyi adatai a 1997. évi XLVII. törvény és a 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet értelmében nem semmisíthetők meg.

A fenti nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek szolgáltatható ki. A lakónak a személyére vonatkozó adatok tekintetében betekintési és helyesbítési joga van, továbbá kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatai közlését az intézmény vezetőjétől.

Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó szabályok

- Az intézmény vezetője gondoskodik a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesüléséről és a lakók személyiségi jogai tiszteletben tartásáról.
- A dolgozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti, a házirendet köteles betartani.
- Az otthon dolgozóinak titoktartási kötelezettsége van. Az otthon lakóitól, illetve lakóiról, szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek átadni nem szabad. Az intézmény lakóival, azok hozzátartozóival udvariasan és előzékenyen kell viselkedni.
- A dolgozóknak a munkaköri kötelessége teljesítéséért ajándékot, pénzt vagy bármilyen más vagyoni előnyt kérnie és elfogadnia nem szabad!
- Az intézményben dolgozó, valamint közeli hozzátartozója az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak megszűnésétől számított egy évig - nem köthet.
- A dolgozó munkavégzése során óvja és védelmezze az intézményi vagyonát, azért anyagi felelősséggel tartozik.
- Az ellátást igénybevevőknek tiszteletben kell tartani a szolgáltatást nyújtók emberi méltóságát, személyiségi jogait.


Kelt.: Balatonföldvár, 2009. 08. 01.

Ellátottjogi képviselő: Csetényi-Guba Mária Elérhetőség: 20/489-96-62 zöldszám: 06/80/620-055

Letöltés Word formátumban